Home

Bursa Markası ve alt markalarının tamamıyla ilişkili, tüm
ürün, değer ve markalarımızı soyut çizgilerle birbirine
bağlayacak ve Bursa’nın tüm markalarını birlikte temsil
edecek bir logo oluştu.
Bursa Şehir Logosu; üstünde bulunduğu her ürünün, her
bir değerin Büyük Bursa Markasının bir parçası olduğunu
ifade edecek.
Bursa’ya ait olan tüm ürün ve değerlerimizin
kalite ve prestij sembolü olacak.

918Kiss app çevrimiçi kumar için ünlü online casino uygulaması. Oyunda slot oyunları, kart oyunları ve oyuncuların seçebileceği arcade oyunları bulunmaktadır.

Bizim çiçeğimiz.
Bütün coğrafyalarda bizi temsil ediyor.
Medeniyetimizin ürettiği hemen hemen bütün sanat
eserlerinde var. İslam sanatının en gözde motifi.
Türkiye logosundaki lale figürünün güçlü çağrışımı ve bilinirliği
vasıtasıyla Türkiye Bursa’ya, Bursa Türkiye’ye referans oluyor.
Aynı zamanda birliği temsil eden Lale,
Bursa markasının üzerinde yükseleceği
kaideyi gösteriyor.

Lale’nin medeniyetimizi temsil etme gücü Bursa’da inşa edilen
eserlerle başlamıştır. Lale formu, sitilize edilerek çiniye işlenmiş,
Bursa’dan bütün Osmanlı coğrafyalarına yayılmıştır.
Bugün imparatorluk muktebesatındaki tüm coğrafyalarda,
tüm kutlu mekanlarda Lale motifi,
Bursa’nın bir alameti farikası olarak yaşamaktadır.

Çintemani Türk Devlet örfünün üç yasasına gönderme yapıyor: Adalet,
Güç, Bilgelik. Çintemani aynı zamanda arınmış bir ruhun üç mertebesini
temsil ediyor: Zarafet, Cömertlik, Huzur. Üç beneğin başka bir anlamı ise
Dün, Bugün, Yarın.
Türk Devlet Örfü’nün temel dayanakları adalet, güç ve bilgelik;
Osmanlıyı kuran ve Osmanlıya başkentlik yapan şehir olarak Bursa’dan
dağıtıldı. Devlet Örfü; Bursa’da olgunlaştı,
Bursa’da kurumsallaşmaya başladı.
Bursa Evliyaları bütün imparatoluk coğrafyalarına,
bilgelik ve huzur dağıttı.
Bursa’nın yaşayan tüm mimari eserlerinde görünen zarafet,
logoda çintemani deseni olarak temsil ediliyor.
Bursa’nın dün, bugün ve yarın uyumunu;
şehrin kökleri üstünde yükselen gelecek perspektifini özetliyor.