İçindekiler

Bursa Markası ve alt markalarının tamamıyla ilişkili, tüm ürün, değer ve markalarımızı soyut çizgilerle birbirine bağlayacak ve Bursa’nın tüm markalarını birlikte temsil edecek